Categories
 
 
Newsletter
 
 
 
Precious Metals
Silver 393.38
Gold 26662.11
Platinum 16,788.72
details
 
 
Currency Rates CBA
Currency AMD
1 USD 404.93
1 EUR 446.48
1 GBP 664.80
1 RUR 4.40

details
 

Interesting

Yerevan Show 2014, Silver award in "Best Gold Jewelry" nomination
Yerevan Show 2014
САМЫЙ КРУПНЫЙ ЗОЛОТОЙ КРИСТАЛЛ
Обнаружен самый большой в мире цельный кристалл золота
The collar necklace
Originally collars were an integral part of men's clothing, but unpredictable fashion turned it into an actual ...
A stylish earrings
Fashion trend is especially true earrings with sharp corners, straight lines maximum, as well as ...
Ոսկերչություն
Ոսկերչությունը թանկարժեք (ոսկի, արծաթ, պլատին), նաև որոշ գունավոր մետաղներից, հաճախ՝ թանկարժեք քարերի (մարգարիտ, փիրուզ, ադամանդ, նռնաքար և այլն) համադրությամբ զարդերի (մատանի, ականջօղ, մանյակ, կրծքազարդ և...
Ornaments
Ornaments
Diamond
Diamond
Bacteria Produces 24-Karat Gold
The team at Michigan State University say that they found the bacteria Cupriavidus metallidurans is able to take so-called liquid gold and turn it into 24-karat gold...
Most expensive in the world game console
Inventing a new echelon in Engadget`s Holiday Gift Guide, Stuart Hughes has managed to Supreme-ize a Nintendo Wii, covering it in over 2,500 grams of ...
Golden pills
Analogous to our culture’s obsession with luxury and consumption, these 24K gold leaf capsules turn your innermost parts into chambers of wealth. Consume and digest...
 
   
Changes saved successfully